Danh mục tham khảo các văn bản bảng B tuần 1

11/11/2019

                           DANH MỤC VĂN BẢN BẢNG B TUẦN 1

STT

TÊN VĂN BẢN

 1.  

Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Dân sự

 1.  

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Bộ luật Lao động

 1.  

Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Hình sự

 1.  

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

 1.  

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội: Luật Hôn nhân và gia đình

 1.  

Luật số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 1.  

Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 1.  

Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tham nhũng

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội: Luật Giao thông đường bộ

 1.  

Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

 1.  

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221