DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"  (BẢNG A)

24/02/2020
BỘ TƯ PHÁP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN   "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"
 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"  (BẢNG A)    
(Ban hành kèm theo Công văn số 367/BTCCT ngày  07/02/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi)    
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG SỐ ĐIỆN THOẠI    
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : 09 thí sinh    
1 DƯƠNG NGỌC HÒA Lớp 12 THPT Bà Rịa 0868902514    
2 ĐẬU THỊ VÂN Lớp 12 THPT Bà Rịa 0979833673    
3 NGUYỄN NGÔ NGỌC NGÂN Lớp 12 THPT Bà Rịa 0937488302    
4 BÙI CÔNG LUẬN Lớp 12 THPT Bà Rịa 0703632394    
5 TRẦN NHƯ THUẬN Lớp 12 THPT Bà Rịa 0933552870    
6 NGUYỄN HOÀNG OANH Lớp 12 THPT Bà Rịa 0339784579    
7 LE THI QUE ANH Lớp 10 THPT Bà Rịa 0979727945    
8 LÊ VŨ MINH PHÚ Lớp 12 THPT Vũng Tàu 0913370459    
9 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Lớp 12 THPT Bà Rịa      
Tỉnh Bắc Giang: 05 thí sinh    
1 HOÀNG THỊ ĐOAN Lớp 12 THPT Cẩm Lý 0964890338    
2 NGUYEN NHAT HUY Lớp 12 THPT Lạng Giang 2 065456464    
3 DUONG THI THAO LOAN Lớp 10 THPT Cẩm Lý 0921262762    
4 VI THỊ THU Lớp 10 THPT Cẩm Lý 0398919383    
5 TỐNG THỊ HOA Lớp 11 THPT Cẩm Lý 0363521728    
Tỉnh Bắc Ninh: 32 thí sinh    
1 VŨ THỊ HÀ Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0943632275    
2 TRẦN THÙY LINH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0974121700    
3 NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0985051886    
4 TẠ THỊ THÙY LINH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0354034399    
5 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0708383666    
6 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0334970504    
7 LÊ THỊ HIỀN Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0386347221    
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUỆ Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0868827104    
9 NGUYỄN DUY KHANG Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0977937209    
10 NGUYỄN THỊ OANH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0333872289    
11 ĐÀO THỊ THẢO Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0948392162    
12 NGUYỄN THÙY DƯƠNG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0969189542    
13 NGUYỄN THỊ NGÀ Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0335965018    
14 DAOVANTAN Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0983301454    
15 ĐÀO THỊ THU TRANG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0327971061    
16 VŨ MAI ANH Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0372432027    
17 NGUYỄN THỊ ANH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0339255136    
18 TRẦN THỊ THẮM Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0343446249    
19 VƯƠNG NGỌC HUYỀN Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0395882803    
20 NGUYỄN THỊ HÔNG NINH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0945584296    
21 NGUYỄN CÔNG THANH Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0964669147    
22 TRẦN THU HÀ Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0964669148    
23 NGUYỄN VIỆT TRUNG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0964668149    
24 PHẠM THÙY DƯƠNG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0964669143    
25 NGUYỄN NHƯ NGUYỆT Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0912298432    
26 NGUYỄN THANH LƯƠNG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 032 6042782    
27 VŨ MẠNH HẢI Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0368246692    
28 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0372702662    
29 NGÔ MINH HẰNG Lớp 12 THPT Tiên Du 1 0374977596    
30 ĐOÀN QUANG PHI Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0379424458    
31 NGUYỄN NGỌC NINH TRANG Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0867985806    
32 NGUYỄN THÀNH LONG Lớp 10 THPT Tiên Du 1 0329181823    
Tỉnh Bình Định: 68 thí sinh    
1 ÔN LANG CHUNG NHI Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0374564412    
2 NGUYỄN VĨ KHANG Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0375175131    
3 TRẦN VĂN QUANG Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0334075083    
4 NGUYỄN THANH NHÃ Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0935678257    
5 TRƯƠNG THỊ THƯƠNG Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0962822170    
6 NGUYỄN TRIỆU GIAO Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0348369102    
7 NGUYỄN NGỌC SƠN Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0961451250    
8 NGUYỄN ÁI VI Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0362661767    
9 HUỲNH THỊ MỸ TRINH Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0399730651    
10 PHAN YẾN PHƯƠNG Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0373326093    
11 CHẾ VĂN THÂU Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0362661765    
12 TRẦN DƯƠNG TẤN Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0353765951    
13 BÙI THỊ YẾN NHI Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 01678285247    
14 NGUYỄN THỊ THU SANG Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0989028347    
15 VŨ THỊ THÙY TRANG Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0397558033    
16 CHẾ THÀNH ĐẠT Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0393850402    
17 NGUYỄN ĐỨC DANH Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0334504407    
18 NGUYỄN TẤN AN Lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn 0901174646    
19 ĐỖ TIẾN LÊN Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0378130115    
20 PHẠM THỊ LỆ GIANG Lớp 11 THPT Số 3 An Nhơn 0384389034    
21 TRƯƠNG THỊ THI Lớp 12 THPT An Lão 0387835351    
22 PHAN THỊ THÚY KIỀU Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0866171159    
23 PHAN THỊ HẢI LY Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0329869704    
24 NGUYỄN HỒ A TỶ Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0902438716    
25 DIỆP BẢO QUỐC Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0349510432    
26 ĐẶNG THANH NHỰT Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0354533750    
27 BÙI TUẤN VỸ Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0349510435    
28 ĐÀO ÁI TRÚC Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0365445399    
29 NGUYỄN HUỲNH ÁI NGÂN Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0394521308    
30 ĐÀO ÁI TRÂN Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0565041075    
31 HỒ THÁI BẢO MY Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0327644174    
32 ĐẶNG THỊ THÙY Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0583501321    
33 PHAN QUỐC BẢO Lớp 12 THPT Nguyễn Trường Tộ 0349510437    
34 NGUYEN GIA BAO Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0934.981.293    
35 DANG UYEN THUONG Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0934256278    
36 DO MINH QUAN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0977.813.144    
37 NGUYEN THI KIEU DOAN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 03688.376.450    
38 DO NGUYEN TRUNG NGUYEN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0985.012.339    
39 NGUYEN LE PHUONG THANH Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0934.952.159    
40 PHAN MAI PHƯƠNG Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0989687578    
41 NGUYỄN THỊ BÍCH PHI Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01653839107    
42 NGUYEN THI NHU NGA Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 03676596651    
43 ĐÀO GIA VIỆT Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01662121177    
44 LÊ PHƯỚC TUẤN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0358941977    
45 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0963519942    
46 NGUYỄN HỮU TRI Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0973839471    
47 NGO ANH THUC Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0935.232.043    
48 ĐOÀN CẨM HỒI LINH Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01224421444    
49 DƯƠNG THANH VÀNG Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01696502417    
50 TRẦN HỒNG VÂN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01665489196    
51 NGUYỄN HỮU THIỆN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0963629606    
52 NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0912926423    
53 PHAN THỊ THANH THÚY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0914763145    
54 NGÔ THỊ BÍCH THỦY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0985437596    
55 ĐẶNG ANH KHÔI Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0982173277    
56 TRUONG THI THANH CHI Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0912621428    
57 NGUYEN CAO KY DUYEN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0979042686    
58 TRẦN LÊ QUANG HUY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0913821589    
59 NGUYỄN XUÂN HẬU Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0357787040    
60 ĐOÀN THỊ THU NHUNG Lớp 11 THPT Nguyễn Trường Tộ 0364533750    
61 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0979973699    
62 LÊ LÊ UYÊN Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01222949730    
63 PHAN HUỲNH BÍCH NGỌC Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0868205776    
64 LÊ NGYỄN MINH HUY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 01238941335    
65 NGUYEN HUU LOC Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0983.296.254    
66 TRẦN LÊ HOÀNG MY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0914352318    
67 NGUYEN BAO PHUC Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0931674742    
68 NGUYỄN THỊ THANH MY Lớp 11 THPT Trần Cao Vân 0906146411    
Tỉnh Bình Dương: 07 thí sinh    
1 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Lớp 12 THPT Huỳnh Văn Nghệ 0946186014    
2 DƯƠNG HẢI HƯNG Lớp 10 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0988834438    
3 PHAN THANH HUYỀN Lớp 11 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0888290859    
4 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Lớp 10 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0338045141    
5 HỒ HOÀNG HÀ TIÊN Lớp 10 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0867718351    
6 NGUYỄN HOÀI NAM Lớp 11 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0898908112    
7 PHẠM THANH THÔNG Lớp 11 TTGDTX- KTHN H. Dầu Tiếng 0308774434    
Tỉnh Bình Phước: 01 thí sinh    
1 LÊ HỒNG NGỌC Lớp 12 THPT Nguyễn Khuyến 0917313027    
Tỉnh Cà Mau: 22 thí sinh    
1 TRƯƠNG VĂN ĐỊNH Lớp 12 THPT Cái Nước 0856777371    
2 LƯU YẾN BĂNG Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0962371150    
3 DƯƠNG QUỐC HUY Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0912647592    
4 ĐÀO NHẬT HUY Lớp 11 THPT Ngọc Hiển 0917019815    
5 LÂM TRUNG TÍNH Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0852.999.848    
6 TRẦN CÔNG NGHĨA Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0855171750    
7 TỐNG HẢI HÀ Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0329658724    
8 PHAN TIỂU MY Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0949956021    
9 ĐỖ LÊ NGỌC TUYỀN Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0944176623    
10 DƯƠNG NGUYỄN TRÚC KHOA Lớp 11 THPT Cà Mau 0886546560    
11 ĐỖ QUỐC SĨ Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0853636572    
12 CAO NHẬT VY Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0853422106    
13 TRẦN TRUNG VIỆT Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0377647281    
14 LÊ THỊ MỸ TIÊN Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0912085880    
15 LÊ THU TRANG Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0988011720    
16 LƯU THANH THẢO Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0857055073    
17 NGUYỄN NGỌC TRẦM Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0363147033    
18 NGUYỄN NGỌC OANH Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 036689890    
19 PHAN NHỰT PHI Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0965918277    
20 NGUYỄN THỊ CHÂU TIẾN Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0964464471    
21 NGUYỄN THANH NGÂN Lớp 12 THPT Ngọc Hiển 0943373664    
22 LA THẾ ANH Lớp 11 THPT Phan Ngọc Hiển 0919965651    
Thành phố Cần Thơ: 08 thí sinh    
1 PHAN TRUNG NGHĨA Lớp 11 THPT Nguyễn Việt Dũng 0348425482    
2 TRƯƠNG THỊ CẨM GIANG Lớp 11 THPT Thốt Nốt 0704930724    
3 ĐỖ LƯƠNG TRƯỜNG PHÚC Lớp 11 THPT Thốt Nốt 0782944725    
4 TRẦN NGỌC TUYẾT NHI Lớp 11 THPT Thốt Nốt 0392987371    
5 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN Lớp 12 THPT Thạnh An 0907390725    
6 NINH GIA BẢO Lớp 12 THPT Thạnh An 0837032689    
7 VŨ MINH NHẬT Lớp 11 THPT Thới Lai 0756248624    
8 VŨ THỊ MINH NGUYỆT Lớp 11 THPT Thạnh An 0706536990    
Tỉnh Cao Bằng: 05 thí sinh    
1 ĐOÀN NGỌC HÀ Lớp 10 THPT Thành phố Cao Bằng 0842789199    
2 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Lớp 11 THPT Thành phố Cao Bằng 0912157572    
3 VI TUẤN DUY Lớp 11 THPT Thành phố Cao Bằng 0868920892    
4 TRẦN DUY LINH Lớp 11 THPT Thành phố Cao Bằng 0989764666    
5 PHẠM TRUNG ĐỨC Lớp 11 THPT Hòa An 0843803723    
Thành phố Đà Nẵng: 02 thí sinh    
1 NGUYỄN HỒNG PHÚC NGUYÊN Lớp 12D1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 0945574357    
2 PHAN THỊ HẠNH NGUYÊN Lớp 12D1 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 0703966772    
Tỉnh Đắk Nông: 25 thí sinh    
1 LỤC VĨNH HƯNG Lớp 12 THPT Đăk Song 034 387 7675    
2 GIÁP THỊ THU NGUYÊN Lớp 11 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0854998179    
3 NGUYỄN NGỌC ÁNH Lớp 11 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0353274558    
4 LÊ DOÃN ANH TUẤN Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0395996899    
5 THỊ KIỀU Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0935342941    
6 PHAN THỊ DUNG Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0783334944    
7 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0349261696    
8 DIỆP MỸ DÌN Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0339179639    
9 NGUYỄN VĂN TÀI Lớp 12 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0338835967    
10 PHAN THỊ THỦY TIÊN Lớp 11 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0905306452    
11 LÊ THỊ HIẾU Lớp 10 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0396712809    
12 NGUYỄN THỊ NHƯ TUYỀN Lớp 12 THPT Phan Chu Trinh 0977443099    
13 NGUYỄN PHẠM HÀ KHANH Lớp 10 THPT Nguyễn Đình Chiểu 0816548948    
14 NGUYỄN THỊ MAI Lớp 12 THPT Lương Thế Vinh 703204053    
15 NGUYỄN THỊ HUỆ Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0356761680    
16 VŨ THỊ MINH TRANG Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0372205130    
17 NGÔ THỊ HẢO Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0987848321    
18 ĐỖ HẢI NAM Lớp 12 THPT Lương Thế Vinh 0372751356    
19 NGUYỄN THỊ THU HÀ Lớp 12 THPT Lương Thế Vinh 0387798234    
20 PHẠM VĂN ĐỨC Lớp 12 THPT Lương Thế Vinh 0392669523    
21 TRẦN THỊ THÙY LINH Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0367936106    
22 ĐINH THỊ TRÚC MI Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0901909846    
23 ĐÀO NGUYỆT GIANG NHI Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0358282570    
24 LẠI THỊ HƯƠNG Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0357261342    
25 HOÀNG THỊ PHƯỢNG Lớp 11 THPT Lương Thế Vinh 0366837044    
Tỉnh Điện Biên: 09 thí sinh    
1 QUÀNG VĂN THẮNG Lớp 11 PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 0943926700    
2 MÙA A DƠ Lớp 10 PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 0386244882    
3 SÙNG A DŨNG Lớp 10 PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 0829863613    
4 VŨ QUANG TRƯỜNG Lớp 11 THPT Chuyên Lê Quí Đôn 359609114    
5 TRẦN BẢO AN Lớp 12 THPT thành phố Điện Biên Phủ 090383133232    
6 NGUYỄN NGỌC ANH Lớp 11 THPT thành phố Điện Biên Phủ 0903414223    
7 HÀ QUANG HÙNG Lớp 10 THPT Chuyên Lê Quí Đôn 0903321231    
8 NGUYỄN QUANG DŨNG Lớp 12 THPT Chuyên Lê Quí Đôn 0787167105    
9 HẰNG BÙI THỊ Lớp 11 THPT Chuyên Lê Quí Đôn 0389168656    
Tỉnh Đồng Nai: 03 thí sinh    
1 LÊ PHẠM NGỌC LÂM Lớp 11 THPT Long Thành 0972664308    
2 NGUYỄN THANH TÂN Lớp 11 THPT Nam Hà 0913872531    
3 ĐINH THỊ CẨM TÚ Lớp 10 THPT Long Thành 0798331978    
Tỉnh Đồng Tháp: 17 thí sinh    
1 ĐẶNG PHƯỚC HIỀN Lớp 11 THPT Tháp Mười 0355007562    
2 HỒ THỊ YẾN NHƯ Lớp 11 THPT Nguyễn Du 0939867801    
3 TRẦN NGỌC THANH TÂM Lớp 11 THPT Tràm Chim 0938246263    
4 VÕ VĂN TUẤN KIỆT Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0376048748    
5 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Lớp 11 THPT Đốc Binh Kiều 0363009908    
6 PHAN VĂN NHUẬN Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0584331990    
7 NGUYỄN VĨ KHANG Lớp 11 THPT Đốc Binh Kiều 0386001146    
8 TRANG HOÀNG GIA BẢO Lớp 11 THPT Đốc Binh Kiều 0825432149    
9 NGUYỄN LÊ DƯƠNG Lớp 11 THPT Đốc Binh Kiều 0399785762    
10 BÙI THANH TÙNG Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0978338746    
11 LÊ HOÀNG NAM Lớp 12 THPT Đốc Binh Kiều 0932804278    
12 BÙI NGỌC HÀ Lớp 11 THPT Đốc Binh Kiều 0825287762    
13 NGUYỄN THANH HUY Lớp 11 THPT Thành phô Cao Lãnh 0949575728    
14 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0346442352    
15 NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0396652057    
16 ĐOÀN THỊ NỠ Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0369774117    
17 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 0348980501    
Tỉnh Gia Lai: 04 thí sinh    
1 HUỲNH TRƯƠNG THẢO NGUYÊN Lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu 0965917467    
2 ĐẶNG TRẦN QUỲNH NHƯ Lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu 0981159365    
3 BÙI VIẾT BẢO HUY Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0329995912    
4 TRẦN VĂN QUANG KHẢI Lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0943782571    
Thành phố Hà Nội: 02 thí sinh    
1 TRẦN MINH QUÂN Lớp 12 THPT Chu Văn An 0975239318    
2 NGUYỄN BÁ TÙNG LINH Lớp 12 THPT Chu Văn An 0904565910    
Tỉnh Hà Tĩnh: 64 thí sinh    
1 TRẦN KHÁNH ĐIỆP Lớp 12 THPT Nghèn 0981198944    
2 VÕ THỊ MIỀN Lớp 12A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0948538450    
3 PHAN THỊ HƯƠNG LY Lớp 10A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0978282179    
4 TRAN BAO QUOC Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0373281870    
5 TRẦN THỊ TRANG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0961958421    
6 TRỊNH QUỐC DŨNG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0778566320    
7 PHAN VAN LOI Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0353411766    
8 NGUYEN TRUNG KIEN Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0763049950    
9 HOÀNG THÁI HẬU Lớp 10A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0966687198    
10 LÊ THỊ KHÁNH HOÀ Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0966788891    
11 TRẦN THỊ AN Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0899638249    
12 PHAN ĐỨC NHẬT Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0929086525    
13 NGUYỄN THẾ THƯƠNG THƯƠNG Lớp 10A2 THPT Nguyễn Công Trứ 0393719499    
14 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Lớp 10A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0917344869    
15 TRẦN TUẤN MINH Lớp 11A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0969583559    
16 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0359844371    
17 NGUYỄN ANH DŨNG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0705279075    
18 ĐẬU VĂN ĐÔNG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0378685324    
19 MẠNH THỊ THÙY DUNG Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0975488538    
20 NGUY LE THAO LINH Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0396923347    
21 NGUYEN HOANG QUAN Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0982226931    
22 NGUYEN THE ANH Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0357358364    
23 NGUYEN NHAN GIA BAO Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0916907978    
24 NGUYEN BA KHANH Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0347414928    
25 LE XUAN LOC Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0399767950    
26 NGUYEN THI KHANH LY Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0941095628    
27 HOANG THANH HIEU Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0338145517    
28 HO NGUYEN NGOC ANH Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0989774430    
29 NGUYỄN ANH QUÂN Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0328989792    
30 LE QUANG VINH Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0984418494    
31 TRẦN GIA BẢO Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0773358124    
32 TRẦN THU HÀ Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0384574215    
33 TRÁC THỊ THANH HẰNG Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0393774344    
34 NGUYỄN THỊ THÙY VI Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0382213098    
35 LÊ THỊ THƯ Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0398218174    
36 NGUYỄN THỊ THỦY ĐAN Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0931394718    
37 NGUYỄN TIẾN TRIỀU Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0356046519    
38 LÊ DUY QUANG Lớp 10A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0337385907    
39 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0845695677    
40 BÙI THỊ THẢO HUYỀN Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0944539419    
41 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN Lớp 10A4 THPT Nguyễn Công Trứ 0967474842    
42 LÊ THỊ NHỊ Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0945692277    
43 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0333919725    
44 NGUYỄN TRỌNG TỨ Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0353111957    
45 LƯU TIỂU NỮ Lớp 10 THPT Mai Thúc Loan 0982402518    
46 LÊ THỊ CẨM LY Lớp 10 THPT Mai Thúc Loan 0399998051    
47 ĐẬU ĐÌNH TRUNG Lớp 10A1 THPT Nguyễn Công Trứ 0843630691    
48 NGUYỄN THỊ HOÀI AN Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0868957802    
49 NGÔ NGÂN HÀ Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0776216832    
50 PHẠM THI THU HA Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0963195682    
51 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0886524714    
52 HOÀNG THỊ THANH THẢO Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0963060527    
53 PHAN THANH NGHIA Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0963169987    
54 TRẦN THỊ CẨM NHUNG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0975179450    
55 NGUYỄN THANH HOÀNG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0849299703    
56 TRINH THI KHANH HUYEN Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0966889173    
57 PHAN THỊ NGỌC MAI Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0375642479    
58 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0705274740    
59 NGUYEN PHAN ANH THO Lớp 10A6 THPT Nguyễn Công Trứ 0934407373    
60 NGÔ THỊ PHƯƠNG NHUNG Lớp 10 THPT Hàm Nghi 0977848560    
61 VÕ THỊ QUỲNH UYÊN Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0349397103    
62 NGUYỄN VĂN NHẬT Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0964122542    
63 NGUYỄN VĂN NHẬT Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0789253528    
64 LÊ THỊ HÀ VI Lớp 12 THPT Cẩm Bình 0949278093    
Thành phố Hải Phòng: 02 thí sinh    
1 VŨ LAN ANH Lớp 11 THPT Kiến Thụy 0869198836    
2 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Lớp 12 THPT Lý Thường Kiệt 0966056980    
Tỉnh Hậu Giang: 07 thí sinh    
1 TRƯƠNG MINH TRỌNG Lớp 12 THPT Cây Dương 0981664771    
2 CAOCHITHANH Lớp 12 THPT Tân Phú 0768761409    
3 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THẠCH Lớp 10 THPT Tân Phú 0395003455    
4 LÊ THỊ ÁNH XUÂN Lớp 11 THPT Cây Dương 0397607594    
5 TRẦN VĂN TUÂN Lớp 12 THPT Cây Dương 0338689961    
6 NGUYỄN THỊ ĐẦM Lớp 12 THPT Cây Dương 0779840269    
7 BÙI NHƯ Ý Lớp 12 THPT Cây Dương 0386286274    
Tỉnh Hòa Bình: 01 thi sính    
1 NGUYỄN DUY PHONG Lớp 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 0949154993    
Tỉnh Hưng Yên: 03 thi sính    
1 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM Lớp 12 THPT Văn Giang 0971635960    
2 HOÀNG NGỌC DIỆP Lớp 10 Trường THPT Nghĩa Dân 0857552383    
3 PHAN THỊ HƯƠNG LAN Lớp 12 THPT Văn Giang 0378405068    
Tỉnh Khánh Hòa: 11 thí sinh    
1 NGUYỄN MINH QUÂN Lớp 10 THPT Hoàng Hoa Thám 0334315296    
2 LÊ HOÀI BẢO UYÊN Lớp 10 THPT Hoàng Hoa Thám 0375228038    
3 TRẦN KIM QUỐC TUẤN Lớp 12 Cấp 2,3 Khánh Sơn 0334090107    
4 VƯƠNG TRẦN NHƯ QUỲNH Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng 0869634408    
5 TRẦN PHAN NỮ QUỲNH NHƯ Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng 0944284127    
6 NGUYỄN NHƯ GIA MINH Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng 0889500268    
7 ĐẶNG GIA HÂN Lớp 10 THPT Trần Bình Trọng 0918671879    
8 HỒ TẤN THÀNH Lớp 10 THPT Trần Bình Trọng 0523727139    
9 LÊ ĐÌNH PHƯƠNG TRÂM Lớp 10 THPT Trần Bình Trọng 0977968503    
10 TRẦN NHƯ Ý Lớp 10 THPT Trần Bình Trọng 0586237596    
11 ĐẶNG PHẠM ANH THƯ Lớp 12 THPT Trần Bình Trọng 0395107507    
Tỉnh Kon Tum: 04 thí sinh    
1 TRẦN HOÀNG THÀNH DƯƠNG Lớp 12 THPT  Kontum 0382042145    
2 VŨ THỊ BẢO THOA Lớp 10 THPT  Kontum 0344635242    
3 ĐỖ NGUYỄN NHƯ BÌNH Lớp 10 THPT  Kontum 0396423156    
4 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Lớp 12 THPT  Kontum 0977470944    
Tỉnh Kiên Giang: 05 thí sinh    
1 NGUYỄN QUỐC TUẤN Lớp 10 THPT Giồng Riềng 0942171729    
2 NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH Lớp 12 THPT Giồng Riềng 0967053620    
3 PHẠM HƯƠNG GIANG Lớp 12 THPT Nguyễn Trung Trực 0944450840    
4 LÊ THỊ ĐOAN TRANG Lớp 12 THPT Giồng Riềng 0939802355    
5 LÊ VĂN TRƯỜNG Lớp 10 THPT Giồng Riềng 0788709224    
Tỉnh Lai Châu: 01 thí sinh    
1 LƯU THỊ HUỆ THƯ Lớp 10 THPT Mường So 0363453509    
Tỉnh Lâm Đồng: 23 thí sinh    
1 KA PHƯƠNG Lớp 11 THPT DTNT Tỉnh 0327634587    
2 KA THUẾ Lớp 11 THPT DTNT Tỉnh 0359228362    
3 TAM BỘ THƯ Lớp 11 THPT DTNT Tỉnh 0387154950    
4 ĐÀO THỊ CAM THƠ Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0337306584    
5 PHẠM NGỌC GIANG LÂM Lớp 12 THPT Lộc Phát - Bảo Lộc 0924128136    
6 ĐOÀN NGỌC KHÁNH LY Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0984416861    
7 KA RƠ KAO NGUYỆT Lớp 12 THPT DTNT Tỉnh 0362328137    
8 KA DIỄM Lớp 12 THPT DTNT Tỉnh 0367979625    
9 ĐỖ THANH BÌNH Lớp 12 THPT Lê Quý Đôn -Đạ Tẻh 0333782310    
10 NGÔ KIM TUYẾN Lớp 11 Trường  THPT Cát Tiên 01673303935    
11 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0793807270    
12 NGUYỄN MINH THÁI Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0396087017    
13 TRẦN LÊ BẢO LUÂN Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0988004825    
14 VŨ THỊ HƯƠNG Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0388209278    
15 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Lớp 11 THPT Lộc Thành -Bảo Lâm 0964415243    
16 PHẠM NGUYỄN DUY QUANG Lớp 12 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc 0869311767    
17 BÙI KHÁNH HUYỀN Lớp 11 THPT DTNT Tỉnh 0368953108    
18 LƯU THỊ VUI Lớp 12 Trường  THPT Di Linh 0374782890    
19 THÁI HOÀNG PHÚC Lớp 11 THPT Nguyễn Du -Bảo Lộc 01652736658    
20 HOÀNG QUỐC KHÁNH Lớp 12 THPT DTNT Tỉnh 0919816977    
21 DƯƠNG VĂN THƯƠNG Lớp 11 THCS & THPT Xuân Trường 0379038828    
22 VŨ QUANG THANH Lớp 12 THCS và THPT Lộc Phát 0862061916    
23 TRẦN NGỌC TRÂM ANH Lớp 12 THPT Lộc Phát - Bảo Lộc 01286040551    
Tỉnh Lạng Sơn: 19 thí sinh    
1 LÊ TRANG ANH Lớp 10 THPT Chuyên Chu Văn An 0915705575    
2 HÀ DIỆU THƯƠNG Lớp 12 THPT Đình Lập 0901524650    
3 ĐINH PHƯƠNG HÀ Lớp 11 THPT Việt Bắc 0888838189    
4 VI TÙNG LÂM Lớp 11 THPT Lộc Bình 0366137173    
5 KHUÔNG THỊ THẢO VÂN Lớp 10 THPT Lộc Bình 0868526806    
6 HÀ THANH HOA Lớp 10 THPT Lộc Bình 0365003565    
7 LƯƠNG NGỌC VI Lớp 10 THPT Lộc Bình 01243977462    
8 PHÙNG VĂN GIANG Lớp 11 THPT Lộc Bình 0348365485    
9 HÀ MINH ÁNH Lớp 11 THPT Lộc Bình 0376278913    
10 HOÀNG XUÂN LỘC Lớp 11 THPT Na Dương 0328384235    
11 ĐƯỜNG QUỐC SÁNG Lớp 10 THPT Lộc Bình 0986485863    
12 LÂM MINH NGHĨA Lớp 11 THPT Lộc Bình 0385540970    
13 LƯU THỊ HẢO Lớp 10 THPT Lộc Bình 0916561217    
14 LƯỜNG QUỐC HUY Lớp 11 THPT Lộc Bình 0973701398    
15 HOÀNG HỒNG NHUNG Lớp 11 THPT Lộc Bình 0858705966    
16 BÙI THỊ LAN Lớp 11 THPT Lộc Bình 0857357502    
17 HOÀNG DUY BẢO Lớp 11 THPT Lộc Bình 0336789349    
18 LA MINH NGỌC Lớp 11 THPT Lộc Bình 0396393683    
19 TRẦN ANH PHƯƠNG Lớp 10 THPT DT Nội trú tỉnh 0356125436    
Tỉnh Long An: 02 thí sinh    
1 NGUYỄN TẤN PHÁT Lớp 10A8 THPT Vĩnh Hưng 0364779132    
2 PHAN NGỌC DIỆP Lớp 11C1 THPT Tân Thạnh 0978826804    
Tỉnh Nam Định: 02 thí sinh    
1 PHÙNG MINH NGỌC Lớp 11 TTGDTX Trần Phú 0944883752    
2 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Lớp 12 TTGDTX Trần Phú 962097072    
Tỉnh Nghệ An: 16 thí sinh    
1 ĐẬU HUY MINH Lớp 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 0945186880    
2 PHAN ĐĂNG ANH Lớp 12 THPT Phan Đăng Lưu 0978115553    
3 NGÔ THỊ NGÂN Lớp 12 THPT Phan Đăng Lưu 0966751218    
4 VÕ KHÁNH LY Lớp 12 THPT Phan Đăng Lưu 0964200805    
5 TRẦN ANH TUẤN Lớp 12 THPT Phan Đăng Lưu 0918553958    
6 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Lớp 11 THPT  Cửa lò 0398962977    
7 HOÀNG THỊ THÁI AN Lớp 12 THPT Cửa lò 0901714154    
8 VÕ THỊ MINH HIỀN Lớp 11 THPT Cửa lò 0912741887    
9 VÕ THỊ MINH HẬU Lớp 11 THPT  Cửa lò 09463050178    
10 HOÀNG THỊ KIỀU CHINH Lớp 11 THPT  Cửa lò 0379901698    
11 LÊ PHƯƠNG THẢO Lớp 11 THPT  Cửa lò 0924083841    
12 NGUYỄN CẢNH LAN ANH Lớp 11 THPT  Cửa lò 0522351677    
13 NGUYEN THAI KHANH AN Lớp 11 THPT  Cửa lò 0911169334    
14 VƯƠNG ANH TUẤN Lớp 11 THPT  Cửa lò 0948940356    
15 NGUYEN THI TRANG Lớp 11 THPT  Cửa lò 0359426240    
16 VO HOANG SON Lớp 11 THPT Cửa lò 0349082038    
Tỉnh Ninh Bình: 72 thí sinh    
1 NGUYỄN THIÊN NHI Lớp 10 THPT Nguyễn Huệ 0333188671    
2 PHÍ ĐẶNG HÀ LINH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 0964926590    
3 LÊ THỊ THANH XUÂN Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 0362262332    
4 NGÔ LÊ THU PHƯƠNG Lớp 10 THPT Nguyễn Huệ 0354155800    
5 LÊ MAI PHƯƠNG Lớp 10 THPT Nguyễn Huệ 0912095195    
6 PHẠM THỊ MAI ANH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0356.995.782    
7 NGÔ THỊ LINH UYÊN Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0378.897.092    
8 ĐỖ HẢI NHƯ Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0379.339.676    
9 VŨ THỊ THÙY DUNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0376864252    
10 HUỲNH THÙY DƯƠNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0911421376    
11 LÊ QUANG ANH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0857.191.629    
12 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0934523439    
13 TRẦN THỊ MAI ANH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0977.672.249    
14 NGUYỄN THỊ HIỀN Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0379.241.898    
15 TẠ NHƯ QUỲNH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0968.176.921    
16 LÊ THANH LAM Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0944.330.871    
17 LÊ THỊ NGỌC MINH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 911938830    
18 HOÀNG THẢO LINH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0966.671.870    
19 NGUYỄN THANH BÌNH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 0911778363    
20 MAI HOÀNG LINH CHI Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 0865690135    
21 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0818.393.345    
22 ĐẦU LÊ NGỌC LINH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0912900838    
23 ĐINH THỊ LƯƠNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0987339702    
24 NGUYỄN THỊ NHUNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0337792057    
25 NGUYỄN YẾN PHƯƠNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0932.796.058    
26 TRẦN HÀ PHƯƠNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0943.374.085    
27 LÊ THANH THỊ TÂM Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 949956058    
28 PHAN PHƯƠNG THẢO Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 944507381    
29 PHAN ANH TUYẾT Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0852.629.289    
30 LÊ THANH TÙNG Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 0944.449.501    
31 TRẦN THỊ HƯỜNG Lớp 12 THPT Yên Mô A 372243412    
32 BÙI THỊ HẢI YẾN Lớp 10 THPT Yên Mô A 0355974781    
33 PHẠM THỊ VÂN ANH Lớp 12 THPT Yên Mô A 0372382692    
34 NGÔ NAM Lớp 12 THPT Yên Mô A 0352607867    
35 VU HUONG GIANG Lớp 11 THPT Yên Mô A 0368207539    
36 TÔ ĐỨC QUANG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0919262671    
37 TRẦN TRÍ THỨC Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0816538719    
38 ĐÀO QUANG HUY Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0916356293    
39 AN HỒNG HẠNH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0975701619    
40 HOÀNG LÊ GIANG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0364470943    
41 NGUYỄN QUỲNH ANH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0911064528    
42 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0975107923    
43 VŨ MẠNH TÙNG Lớp 11 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0916882270    
44 TRƯƠNG NGỌC SANG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0332587136    
45 LƯU VIỆT TÙNG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0964241700    
46 MAI MẠNH CƯỜNG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0377723642    
47 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0919462056    
48 ĐÀO ANH TUẤN Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0912780012    
49 LÊ MINH ĐỨC Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0961324962    
50 TRẦN ANH THƯ Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0858621805    
51 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0334706183    
52 LÊ THỊ PHƯƠNG CHÂM Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0815191394    
53 TỐNG KHANG AN Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0911640293    
54 TẠ XUÂN SƠN Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0904832561    
55 NGUYỄN DUY KIÊN Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0855549903    
56 NGUYỄN THÀNH NAM Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0367949205    
57 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0984672345    
58 TRỊNH THÙY LINH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0329559795    
59 ĐINH THANH NAM Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0942028879    
60 TRỊNH CHÂU ANH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0941706216    
61 LÊ ĐỨC ANH Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0986375214    
62 ĐÀO TRẦN HƯƠNG TRÀ Lớp 12 THPT Chuyên Lương Văn Tụy 0936215606    
63 TRẦN THỊ KIM ANH Lớp 11 THPT Kim Sơn B 0966553665    
64 NGUYỄN THỊ THU HÀ Lớp 11 THPT Kim Sơn B 0394051993    
65 TRẦN NGỌC AN Lớp 12 THPT Kim Sơn B 0392469700    
66 PHẠM VĂN THỊNH Lớp 12 THPT Kim Sơn B 0378424010    
67 LÊ THỊ THANH DIỄM Lớp 11 THPT Kim Sơn B 0387101399    
68 NGUYỄN VĂN TOÀN Lớp 10 THPT Kim Sơn B 0362748330    
69 VŨ PHƯƠNG ANH Lớp 11 THPT Kim Sơn B 0837215253    
70 ĐINH ANH VŨ Lớp 12 THPT Nho Quan B 0377777272    
71 NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG Lớp 10 THPT Nho Quan B 0976503889    
72 NGUYỄN XUÂN HẢI Lớp 10 THPT Nho Quan B 0393859378    
Tỉnh Phú Thọ: 01 thí sinh    
1 NGÔ THỊ THU HIỀN Lớp 12 Trường THPT Vĩnh Chân 0383948361    
Tỉnh Phú Yên: 136 thí sinh    
1 HUỲNH NHƯ NGỌC Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0374049286    
2 TÔ THUYẾT TRÌNH Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0826649291    
3 TRẦN NAM KHÔI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0913930927    
4 QUÁCH PHƯƠNG ANH Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0854045810    
5 NGUYỄN VĂN PHÚ Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0987891472    
6 PHẠM YẾN NHI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0944776217    
7 DƯƠNG MAI UYÊN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0899905427    
8 LƯU THẾ QUYỀN ANH Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0935675767    
9 NGUYỄN CAO KHẢI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0865739140    
10 NGUYỄN Ý PHƯƠNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0915199506    
11 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0374540034    
12 LÊ NHẤT DUYÊN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0348718838    
13 LÊ THỊ MỸ DUNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0372582607    
14 PHẠM LÊ THÁI VI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0344051039    
15 HUỲNH CẨM LÊ Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0912014499    
16 TRƯƠNG PHƯƠNG QUỲNH Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0337075553    
17 LÊ ĐÌNH SƠN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0389624264    
18 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0364443538    
19 LÊ THỊ TƯỜNG VI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0914769796    
20 NGUYỄN TRẦN XÊ NA Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0912456732    
21 BÙI VĂN LUÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0859853660    
22 NGÔ QUANG THIỆN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0865451346    
23 LƯU THỊ THANH TÂM Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0858793646    
24 NGUYỄN MINH ĐẠM Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0866823511    
25 PHẠM TIẾN DŨNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0974850753    
26 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0949423395    
27 VÕ THANH TÂM Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0935671005    
28 LÊ ĐỨC ĐẠT Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0888514045    
29 DƯƠNG QUANG TRƯỜNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0973613274    
30 NGUYỄN THÁI HÀ ANH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0352790405    
31 LÊ THỊ DIỄM KIỀU Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0376971147    
32 NGUYỄN TẤN THÀNH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0913462957    
33 NGUYỄN KIM NGÂN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0929201026    
34 VÕ LINH KIỀU Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0934980704    
35 NGUYỄN KHÁNH LY Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0392384563    
36 NGUYỄN MINH THƯ Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0917885290    
37 TRẦN NHƯ QUỲNH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0984870076    
38 MAI PHƯƠNG UYÊN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0353005647    
39 BÙI PHƯƠNG ANH DUYÊN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0919325135    
40 NGUYỄN HỮU TIẾN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0835958717    
41 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0362427632    
42 ĐẶNG PHƯƠNG MAI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0355325460    
43 VŨ THU TRANG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0979479675    
44 NGUYỄN MINH HOÀNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0918476174    
45 NGUYỄN TRỌNG TIẾN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0853256646    
46 LÊ TÔ QUỲNH ĐOAN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0987690808    
47 NGÔ ĐÌNH MINH THIÊN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0707674215    
48 HUỲNH ĐỨC HOÀNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0356574644    
49 HÀ TUỆ NHI Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0935638424    
50 HÀ MINH HOÀI Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0364850627    
51 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0889125398    
52 NGUYỄN PHÙNG TUẤN Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0932534098    
53 NGÔ DƯƠNG Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0823674225    
54 VÕ NGỌC BẢO CHÂU Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0905728272    
55 LÊ NGUYỄN KIM PHƯỢNG Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0702730126    
56 PHẠM HOÀI THƯƠNG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0858325008    
57 PHẠM NHẬT TÀI Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0399934358    
58 LÊ BÌNH NGỌC NHI Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0383779570    
59 NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0906573158    
60 NGUYỄN VĂN CHUNG Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0569005845    
61 NGUYỄN LÊ MAI HUYỀN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0362995021    
62 ĐINH HOÀNG PHƯƠNG LINH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0799676937    
63 ĐINH HOÀNG CÔNG KHOA Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0798071873    
64 VÕ PHẠM XUÂN HOÀNG Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0942231512    
65 LÊ QUỐC PHÁP BAN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0383541020    
66 NGUYỄN ANH THƯ Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0704508093    
67 PHẠM QUỲNH ĐAN Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0365658005    
68 NGUYỄN THẠCH DIỆU LINH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0362999664    
69 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0379032048    
70 NGÔ THANH THANH Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0853514714    
71 LÊ XUÂN BÁCH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0859648113    
72 PHAN NGỌC KHUÊ Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0386569302    
73 VÕ TRẦN BẢO CHÂU Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0869696471    
74 TRẦN TÚ KHA Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0913064325    
75 HOÀNG TRỌNG VŨ Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0932005973    
76 VŨ NHẬT UYÊN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0358322919    
77 LÊ ĐOÀN NHẤT DUY Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0347969081    
78 NGUYỄN HUỲNH LAN THẢO Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0917639583    
79 NGUYỄN ĐỨC MAI ANH Lớp 11 THPT  Nguyễn Du 0358360532    
80 NGÔ HOÀNG NAM HƯNG Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0857717187    
81 VÕ THỊ THÙY LINH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0327625407    
82 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0838705110    
83 NGUYỄN ĐOAN HẠNH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0843356503    
84 AN PHƯƠNG LINH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0934800928    
85 PHẠM THỊ MỸ TÌNH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0395476129    
86 PHẠM ĐOÀN MINH ANH Lớp 10 THPT  Nguyễn Huệ 0336610759    
87 ĐẶNG VŨ HƯNG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0368319830    
88 TRẦN LÊ TIẾN HUÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0374128063    
89 ĐÀO HUYỀN MY Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0846638776    
90 PHẠM HỒ THIÊN NGÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0338153118    
91 LÊ THỊ TRÚC SƯƠNG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0355472673    
92 BÙI NHẬT BẢO Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0918420964    
93 LÊ HOÀNG THOẠI YẾN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0905122899    
94 NGUYỄN TRẦN GIA Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0394359278    
95 HUỲNH NGỌC HÂN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0396418503    
96 ĐOÀN MAI THANH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0914466067    
97 TRẦN KHÁNH LUÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0856896484    
98 PHẠM KHÁNH QUỲNH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0359579755    
99 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0384833770    
100 NGUYỄN THỊ TRÚC LY Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0912435748    
101 NGUYỄN GIA KIỆT Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0869145617    
102 CAO NGUYỄN LINH CHÂU Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0898177365    
103 NGUYỄN HỒNG GIA BẢO Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0905755804    
104 TRƯƠNG TẤN PHÁT Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0934832323    
105 ĐẶNG TRIỆU KHA Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0918311750    
106 LÂMTHẢONHI Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0384592635    
107 HUỲNH NGỌC LÂM VIÊN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0856290237    
108 NGÔ THANH TRÚC Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0916947974    
109 NGUYỄN VŨ THẢO NGUYÊN Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0913880840    
110 TRẦN THỊ THÙY TRANG Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0899209931    
111 PHAN VÕ DIỄM TRANG Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0339876833    
112 HUỲNH CÔNG DANH Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0826725737    
113 NGUYỄN THIỆN ÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0828644981    
114 NGUYỄN QUANG DOÃN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0906557374    
115 NGUYỄN THANH CHÂU Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0386132186    
116 ĐOÀN VÕ VIỆT LONG Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0905189518    
117 NGUYỄN THỤC HIỀN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0948652563    
118 CAO THÙY LINH Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0335356088    
119 ĐINH NGUYỄN HOÀNG VY Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0918089232    
120 LÊ MINH HUÂN Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0916732870    
121 NGUYỄN MINH KÝ Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0329506105    
122 NGUYỄN NGỌC MINH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0905269110    
123 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0385738517    
124 HUỲNH HẠNH NGUYÊN Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0917807380    
125 HUỲNH THU HIỀN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0358148237    
126 ĐÀO GIANG CHÂU Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0853661817    
127 NGUYỄN THÁI BÌNH Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0813233795    
128 NGUYỄN KIM MI Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0353792046    
129 ĐẶNG KIM XUÂN HÀ Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0886512805    
130 HUỲNH DIỆU BẢO Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0961189674    
131 ĐẶNG KIM XUÂN NGÂN Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0911361959    
132 HÀ THÚY ANH Lớp 10 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0774558933    
133 CAO THỊ NGUYÊN DIỄM Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0974367049    
134 LÊ NGỌC HẠNH THIÊN Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0981494221    
135 NGUYỄN NHƯ NGUYÊN NGỌC Lớp 12 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0916864376    
136 TRẦN PHƯƠNG NGUYÊN Lớp 11 THPT Chuyên  Lương Văn Chánh 0975446731    
Tỉnh Quảng Nam: 31 thí sinh    
1 BÙI VÕ THANH BÌNH Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0976306757    
2 NGUYỄN THỊ THÚY VY Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0983214521    
3 ĐINH MINH TỨ Lớp 10 THPT  Chu Văn An 905321136    
4 NGUYỄN MINH CHIẾN Lớp 12 THPT Hùng Vương 0345929280    
5 TRẦN TRÚC BÌNH Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0954623145    
6 NGUYỄN PHẠM DUY ÂN Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0832142452    
7 VÕ THỊ NGỌC ÁNH Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0934543602    
8 TRƯƠNG THỊ THANH HOA Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0943770925    
9 DƯƠNG THỊ LỆ THU Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0365431322    
10 LÊ MINH THƯ Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0339270023    
11 PHAN THỊ MỸ DUYÊN Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0944892917    
12 NGUYỄN VĂN SANG Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0766787405    
13 ĐOÀN NGỌC DUY Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0974066042    
14 HUỲNH THANH THẢO Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0905308009    
15 NGUYỄN GIA BẢO Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0905010466    
16 VÕ THỊ QUỲNH HƯƠNG Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0916586860    
17 NGUYỄN TRẦN THẢO VY Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0376737226    
18 TRƯƠNG VŨ LÂM OANH Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0985945714    
19 HỨA THỊ BÍCH TRÂM Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0865979556    
20 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA TRỌNG Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0393042863    
21 NGUYỄN THỊ KHÁNH TIÊN Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0917043395    
22 CHU THỊ YẾN NHI Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0905108939    
23 PHẠM THỊ ÁNH THÙY Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0376482191    
24 HUỲNH THẾ TUYÊN Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0934838909    
25 LÊ VĂN VANG Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0396800895    
26 LƯU THẢO VY Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0935980357    
27 NGUYỄN THÀNH TIẾN Lớp 10 THPT  Chu Văn An 0979267382    
28 NGUYỄN XUÂN TRIỀU Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0359045460    
29 NGUYỄN TRUNG CHÍNH Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0913737336    
30 VÕ NGỌC HUY Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0935550392    
31 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Lớp 12 THPT  Chu Văn An 0858045670    
Tỉnh Quảng Trị: 122 thí sinh    
1 NGUYỄN ANH TÚ Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0768465651    
2 NGUYỄN VĂN TRÀ MY Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0868351189    
3 THÁI THỊ PHƯƠNG THẢO Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0384204291    
4 TRƯƠNG QUỐC HƯNG Lớp 11 THPT Thị Xã Quảng Trị 0868809241    
5 NGUYỄN HỒ Á CHÂU Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 889805815    
6 NGUYỄN VĂN CHIẾN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0327996264    
7 HOÀNG DŨNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0996498124    
8 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0867450127    
9 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0569134563    
10 LÊ QUYẾT THẮNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0683476123    
11 VÕ HOÀNG TRƯỜNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0976425965    
12 NGUYỄN THỊ DIỆU UYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0742569812    
13 PHAN THỊ CẨM LY Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0679321670    
14 NGUYỄN KIỀU MINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0963127634    
15 NGUYỄN THỊ MINH HÀ Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 082 305 2655    
16 TRẦN ĐĂNG HOAN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 886056296    
17 TRẦN NGUYỄN QUỲNH CHI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0964512875    
18 NGUYỄN HOÀI THU Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0562347652    
19 HOÀNG NHẬT LINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0745613987    
20 PHẠM THỊ KHÁNH VÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0912763890    
21 TRƯƠNG NGỌC BẢO LY Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0845128754    
22 HOÀNG ANH QUÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0965238761    
23 TRẦN TRUNG KIÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0765412987    
24 PHẠM THÁI AN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0765429871    
25 VÕ DƯƠNG QUỲNH GIAO Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0761209436    
26 TRẦN QUANG LONG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0967183294    
27 LÊ THÁI VĨNH GIANG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0751289543    
28 NGUYỄN PHAN NHẬT PHƯƠNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 392022672    
29 NGUYỄN HUY NGUYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0887659983    
30 PHAN QUANG ĐỨC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0889810830    
31 HỒ THỊ THẢO VÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0783187168    
32 ĐOÀN THỊ NHƯ Ý Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0845006246    
33 PHAN HẢI YẾN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0944782344    
34 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0843791275    
35 ĐÀO NGỌC DIỄM QUỲNH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0915350279    
36 LÊ THỊ THANH TÂM Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0366806316    
37 LÊ HOÀNG KHÁNH TRANG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0167256128    
38 PHAN BẢO NGỌC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0954276185    
39 NGUYỄN TRÍ THỨC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0931673812    
40 PHAN DUY TÙNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0923671982    
41 VĂN VIẾT HOÀNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0993216412    
42 NGUYỄN NHƯ THANH THẢO Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0912456781    
43 TRỊNH PHƯƠNG NGA Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0116234871    
44 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0905786534    
45 TRẦN LÊ THANH TRÚC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0385385279    
46 TRẦN THỊ THÚY HẰNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0376546123    
47 NGUYỄN THÀNH TẤN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0367835421    
48 LÊ ĐÌNH ĐẠT Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0379936642    
49 LÊ ĐỨC XUÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0975242913    
50 ĐOÀN THỊ HỒNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0378654345    
51 TRẦN BẢO DIỆU MY Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0366050227    
52 VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0946053559    
53 NGUYỄN TRẦN MỸ DUYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0365478652    
54 KHỔNG THỊ CẨM LÊ Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0384662435    
55 VÕ SÔNG NGÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0949042246    
56 TRẦN THỊ THANH HOÀI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 197441442    
57 TRƯƠNG CÔNG MINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0923145671    
58 LÊ THỊ CHUNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0387654932    
59 PHẠM NHƯ NGỌC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0365478321    
60 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0846988246    
61 ĐỖ THỊ HẠNH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0824991246    
62 ĐINH XUÂN TÙNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0914252072    
63 LÊ THỊ NGỌC RINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0327581850    
64 TRẦN NGỌC KIM NGÂN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0941780345    
65 NGUYỄN HOÀNG THANH THANH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0935540616    
66 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 966948781    
67 TRẦN THỊ HOÀNG MINH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0943408781    
68 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0943101127    
69 ĐỖ HƯƠNG NGỌC LAN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0987657234    
70 VĂN THỊ NGỌC LIÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0911504179    
71 LÊ THỊ HỒNG LOAN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0376548765    
72 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0366729098    
73 ĐỖ MAI TRINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0165234456    
74 LÊ THỊ MỸ HƯƠNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0956745115    
75 VÕ LÊ VÂN KHÁNH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0947545115    
76 PHAN KHẮC DUY Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0967545115    
77 LÊ PHƯƠNG NHI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0942837969    
78 LÊ THỊ THANH HUYỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0987645117    
79 PHAN THỊ NHÀN Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0388918269    
80 NGUYỄN DUY MẠNH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0816556016    
81 DƯƠNG LÊ VIỆT THẮNG Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0858685447    
82 NGUYỄN LINH ĐAN Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0941431225    
83 ĐẶNG BÙI CHÂU ANH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0941170204    
84 NGUYỄN NGỌC MINH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0374875575    
85 NGUYỄN THỊ KIM OANH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0345858445    
86 TRẦN MẠNH PHÚC Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0914432223    
87 TRẦN NGỌC BẢO UYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0974516234    
88 LÊ MINH HIẾU Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0906567707    
89 NGUYỄN HỒNG THANH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0397685436    
90 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0376543521    
91 NGUYỄN THỊ HÀ NHI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0931911809    
92 TRẦN THỊ THU HIỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0373413274    
93 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0854342424    
94 NGUYỄN LÊ TÙNG CHI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0945136005    
95 CÁI THỊ THU HIỀN Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0357804787    
96 TRƯƠNG QUỐC SƠN Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0947531830    
97 VÕ THỊ NGỌC ANH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0795765680    
98 PHẠM PHÚ HUYỀN TRANG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0932263071    
99 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0919732234    
100 NGUYỄN NGỌC THU THẢO Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0845563345    
101 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHUNG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0983057045    
102 NGUYỄN HOÀNG ANH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0901969131    
103 TRẦN ANH MINH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 01628811787    
104 TRẦN KHOA TRANG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0911391865    
105 TRẦN ANH ĐÀI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0369412552    
106 TRẦN TỊNH TÀI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0961566604    
107 PHẠM THỊ QUỲNH ANH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 01262657567    
108 TRẦN LÊ LINH DUYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0975367875    
109 NGUYỄN NHƯ TRÚC Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 034561239    
110 VĂN THỊ THU HOÀI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 085479123    
111 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 035469718    
112 ĐÀO THANH HUYỀN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0779485882    
113 LÊ THỊ HIẾU NGHĨA Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0702503682    
114 LÊ THỊ TỐ NHƯ Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0911467698    
115 TRẦN THỊ HOÀI NAM Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0326340098    
116 TRẦN KỲ DUYÊN Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 787579755    
117 PHẠM XUÂN THÁI Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0864512639    
118 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0352066685    
119 NGUYỄN THỊ THẢO VY Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 086451239    
120 PHẠM HỒNG ĐIỆP Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0378040501    
121 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Lớp 12 THPT Thị Xã Quảng Trị 0982519672    
122 NGUYỄN NHẬT MINH Lớp 10 THPT Thị Xã Quảng Trị 0914856777    
Tỉnh Sóc Trăng: 02 thí sinh    
1 NGUYỄN KHÁNH DUY Lớp 10 THPT Mai Thanh Thế 0337937530    
2 LÝ PHI ĐỈNH Lớp 12 THCS & THPT Lai Hòa 0368327301    
Tỉnh Thái Nguyên: 77 thí sinh    
1 HẠC THANH AN  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0868346548    
2 HOÀNG TIẾN ANH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0915182400    
3 PHẠM THẾ ANH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0345117088    
4 TRẦN THỊ KIM ANH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0943416049    
5 NGUYỄN TRỌNG BẰNG Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0374896014    
6 HỨA ĐỨC BÌNH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0846249605    
7 NGUYỄN THỊ THÁI BÌNH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0886133090    
8 LÝ CHÍ CÔNG  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0393151262    
9 HOÀNG THỊ NGỌC HÀ  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0386853833    
10 HOÀNG THỊ HOA  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0356539468    
11 NGUYỄN THÀNH TRUNG  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0368222672    
12 ĐỖ THỊ THU  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0329593735    
13 HOÀNG VĂN TÚ  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0398352116    
14 VŨ THỊ HOA Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0359192435    
15 HẠC THỊ TRÚC Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0358827576    
16 HOÀNG THỊ HUẾ  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0337363823    
17 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0346378861    
18 NGUYỄN THỊ MINH  Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0918312732    
19 DƯƠNG VĂN KIÊN Lớp 12 THPT Trần Quốc Tuấn 0948321856    
20 ĐẶNG THỊ MINH TUYÊN Lớp 10 PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN 0987666005    
21 BẾ HOÀI NGỌC Lớp 11 PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN 0975025543    
22 ĐỒNG HUYỀN LINH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 965409089    
23 NGUYỄN HẢI YẾN Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 336012703    
24 VŨ NHƯ QUỲNH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 335465255    
25 LÊ THỊ THỦY Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 987639256    
26 HOÀNG VĂN HẢI Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 329634544    
27 TRẦN ĐOÀN LÂM ANH Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 969711841    
28 NGUYỄN VĂN HUY, Lớp 12 THPT Nguyễn Huệ 394976286    
29 NGUYỄN VĂN HÒA Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 397732637    
30 ĐÃM VĨNH AN Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 337633900    
31 NGUYỄN NGỌC ÁNH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 384387556    
32 NGUYỄN VĂN TRUNG Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 934310972    
33 PHẠM TIẾN DŨNG Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 364862760    
34 NGUYỄN THỊ HẬU Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 336949508    
35 CHU CHÍ HƯỞNG Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 329071887    
36 HÀ ĐẮC TÔ Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 971257706    
37 LÊ THỊ OANH Lớp 11 THPT Nguyễn Huệ 865012652