GỢI Ý CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TẠI TUẦN 3 VÒNG LOẠI BẢNG B

23/11/2019

GỢI Ý CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TẠI TUẦN 3 VÒNG LOẠI  BẢNG B CUỘC THI TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

“PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”

STT

TÊN VĂN BẢN

 1.  

Hiến pháp năm 2013

 1.  

Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Dân sự

 1.  

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Bộ luật Lao động

 1.  

Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Hình sự

 1.  

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

 1.  

Luật số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Tố tụng dân sự

 1.  

Luật số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Tố tụng hình sự

 1.  

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội: Luật Hôn nhân và gia đình

 1.  

Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội: Luật Trẻ em

 1.  

Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Luật số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội: Luật Nghĩa vụ quân sự

 1.  

Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội: Luật Giao thông đường bộ

 1.  

Luật số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội: Luật Bình đẳng giới

 1.  

Luật số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội: Luật Phòng, chống ma túy

 1.  

Luật số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội: Luật Thanh niên

 1.  

Luật số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 1.  

Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội: Luật Giáo dục nghề nghiệp

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 1.  

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221