GỢI Ý VĂN BẢN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”

29/05/2020

GỢI Ý

VĂN BẢN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ VÒNG CHUNG KẾT

CUỘC THI “PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”

I. Gợi ý văn bản, tài liệu thi trắc nghiệm

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017.

4. Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021).

6. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

7. Luật Giáo dục năm 2019.

8. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

9. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

10. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019.

11. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

12. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

13. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

14. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực  an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

15. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt hành chính  trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

16. Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

 

II. Gợi ý văn bản, tài liệu thi tình huống pháp luật tự luận

1. Văn bản, tài liệu thi

1.1. Bộ luật Dân sự năm 2015: tập trung vào các quy định về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, quyền nhân thân, giao dịch dân sự.

1.2. Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021: tập trung vào các quy định về chấm dứt hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

1.3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: tập trung vào các quy định về quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con.

1.4. Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017; Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19: tập trung vào tội phạm về lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm; các quy định về người chưa thành niên phạm tội (tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội…); tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng; các quy định về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự…

1.5. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày  03/2/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, tập trung vào các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng.

1.6. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

2. Gợi ý một số yêu cầu của đáp án tự luận

2.1. Nêu được căn cứ pháp lý (văn bản quy phạm pháp luật cụ thể) để vận dụng, giải đáp tình huống.

2.2. Nêu được tinh thần, nội dung của quy định trong văn bản pháp luật làm cơ sở giải đáp tình huống.

2.3. Vận dụng quy định của pháp luật để xử lý, giải quyết tình huống./.

-----------------------------------------------

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221