Tiếp tục hướng dẫn một số nội dung tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Pháp luật học đường"

01/06/2020

Tiếp tục hướng dẫn một số nội dung tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Pháp luật học đường"

(chi tiết xem ở đường link bên dưới) :

https://drive.google.com/file/d/1983LJm9uLc6fWmdOcsQce9Rad5_r9FpK/view?usp=sharing

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221