Tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

26/11/2019

Tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” được phát động, tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên.

Để triển khai Cuộc thi tại tỉnh Quảng Bình, ngày 15/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1908/UBND-NC yêu cầu các sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng bình và Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình tích cực triển khai, hưởng ứng phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”; tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; đưa nội dung hưởng ứng Cuộc thi làm tiêu chí thi đua của tập thể và cá nhân tại đơn vị.

Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông và đăng tải đường link của Cuộc thi “Pháp luật học đường” trên Trang Thông tin điện tử và hình thức phù hợp; tổ chức phát động Cuộc thi tại tỉnh; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và hướng dẫn khai thác các nội dung của Cuộc thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng bình và Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại các vòng thi đúng quy định.

Mục đích của cuộc thi là nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

ĐH

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221