Tổ chức thi online Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

25/05/2020

Tổ chức thi online Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc

“Pháp luật học đường”

Để tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” tại Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 Kế hoạch số 671/KH-BTCCT ngày 02/3/2020 theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho thí sinh tham gia cuộc thi phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, ngày 22/5/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Công văn số 1851/BTCCT về hướng dẫn tổ chức Vòng chung kết và các nhiệm vụ tổ chức Vòng thi này, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn tổ chức Vòng chung kết

1.1. Thời gian thi: Các thí sinh sẽ thi cùng thời điểm, bắt đầu t 09h00 đến 10h00 ngày 07/6/2020 (Chủ nhật). Nếu có thay đổi thời gian, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo trên website http://timhieuphapluat.vn.

1.2. Địa điểm thi: Thí sinh thi trực tuyến online tại địa điểm tập trung của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh dự thi. Các tỉnh, thành phố chủ động lựa chọn địa điểm thi bảo đảm phù hợp, thuận tiện cho thí sinh; chuẩn bị các phương tiện (máy tính, kết nối mạng internet) và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tổ chức Vòng chung kết.

1.3. Cách thức thi

Các thí sinh đăng nhập tài khoản đã sử dụng khi thi Vòng loại, Vòng bán kết. Mỗi thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 tình huống pháp lý tự luận. Các thí sinh được quyền lựa chọn thi trắc nghiệm trước hoặc sau thi tự luận.

- Đối với câu hỏi thi trắc nghiệm: Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa là 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua và có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 10 phút nêu trên. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Thí sinh chỉ được tham gia dự thi 01 lần duy nhất. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký.

- Đối với câu hỏi thi tự luận: Máy tính mở ra 03 tình huống pháp lý để thí sinh lựa chọn 01 tình huống trả lời trong thời gian tối đa 45 phút. Thời gian làm bài được tính từ lúc thí sinh nhận đề và làm bài thi cho đến khi hoàn thành việc gửi bài thi. Thí sinh làm bài thi tự luận trên file word hoặc pdf và nộp bài trực tiếp trên website của Cuộc thi. Điểm tối đa của bài thi tự luận là 200 điểm. Thí sinh chỉ được nộp bài 01 lần duy nhất. Bài đã nộp không được sửa lại.

Ban Tổ chức Cuộc thi xếp hạng, xét giải trên cơ sở kết quả điểm của các phần thi trắc nghiệm, tự luận và thời gian thi của thí sinh. Thí sinh đạt giải là thí sinh có tổng điểm thi cao nhất và thời gian thi ngắn nhất.

1.4. Định hướng nội dung thi: Trước 10 ngày kể từ ngày diễn ra Vòng chung kết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng tải một số tài liệu, gợi ý nội dung thi trên website Cuộc thi. Trong quá trình thi, ngoài các tài liệu này, thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu, văn bản nào khác.

2. Các nhiệm vụ tổ chức Vòng chung kết

2.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ tổ chức Vòng chung kết như sau:

a) Thông báo kịp thời đến thí sinh và các trường học trên địa bàn (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) có thí sinh tham gia thi Vòng chung kết về thời gian, địa điểm, cách thức thi để thí sinh chuẩn bị, tham gia Cuộc thi được đầy đủ. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi Vòng chung kết của bảng A và bảng B được gửi kèm theo Công văn này (Phụ lục 1, Phụ lục 2).

b) Bố trí địa điểm, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức thi tập trung, trực tuyến online cho thí sinh trên địa bàn; bảo đảm kỹ thuật, đường truyền, an toàn, an ninh mạng; cử cán bộ trông thi, theo dõi thí sinh thi trong suốt quá trình thi thông qua ứng dụng phần mềm zoom, skype, zalo…. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo cách thức theo dõi cụ thể trên website Cuộc thi.

c) Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm Cuộc thi tại địa phương (nếu có).

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường học trên địa bàn tạo điều kiện, động viên thí sinh đủ điều kiện tham gia thi Vòng chung kết.

2.3. Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh chủ động, tích cực thực hiện thông tin, truyền thông về Cuộc thi bằng hình thức phù hợp, chú trọng các báo, Cổng/Trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; Sở Tư pháp tổng hợp, gửi các tin, bài, tranh, ảnh hưởng ứng, truyền thông, tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi tại địa phương để Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng kỷ yếu, phóng sự tổng kết Cuộc thi.

3. Xử lý các thí sinh vi phạm

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, kiểm tra lại kết quả của thí sinh có dấu hiệu vi phạm, gian dối trong quá trình tổ chức Vòng chung kết; nếu có căn cứ, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả thi của thí sinh. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi (Đơn vị thường trực: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - số điện thoại: 024.62739469/0916.496.880; Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – số điện thoại: 0399 909 389).

(Chi tiết xem tại file đính kèm):

https://drive.google.com/file/d/17LB1V02SIflFw2Eph9WOgxqjOImBU9MP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bbc1QnCshWMjTiNjHHHABAsz_DtQdrmA/view?usp=sharing

 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221