UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

26/11/2019

 

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ  đạo phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

          Ngày 08/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có Công văn số 11167/UBND-NC về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”.

 

74717127_2327105254266174_7705342599434862592_o.png

Theo Công văn, Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các nội dung như: tổ chức phổ biến sâu rộng Thể lệ Cuộc thi và vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử, hoặc hình thức phù hợp khác; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và các minh thí sinh đạt giải tại các vòng thi (nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

                 Logo Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở    Tư pháp chủ trì hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, đề xuất, tham mưu về việc khen thưởng về việc cá nhân đạt giải tại các vòng thi và các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng và triển khai Cuộc thi./.

Ngô Thị Thanh Thơ

 

 

 

182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221